Privacybeleid 

Dit privacybeleid beschrijft hoe PaperDigits omgaat met persoonsgegevens verzameld via de website https://paperdigits.nl/. Dit beleid is opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hoe we omgaan met het verzamelen van data via cookies is te vinden op onze cookiebeleid pagina.

Verzameling van Persoonsgegevens

Via het Contactformulier

PaperDigits verzamelt persoonsgegevens die bezoekers vrijwillig verstrekken via het contactformulier op de website. Deze gegevens omvatten:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bericht

Voor Marketingdoeleinden

PaperDigits verzamelt ook persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en marketing-gerelateerde materialen, op basis van gegeven toestemming of een gerechtvaardigd belang.

Analytische Doeleinden

Voor het analyseren van websiteverkeer en -gedrag maakt PaperDigits gebruik van tools zoals GA4, Leadinfo, Google Tag Manager, Google Ads en Meta pixel. Deze tools verzamelen gegevens op een geanonimiseerde wijze, conform de GDPR-voorschriften.

Gebruik van Verzamelde Gegevens

De persoonsgegevens verzameld via het contactformulier en voor marketingdoeleinden worden gebruikt voor:

 • Het verwerken van aanvragen en vragen
 • Het leveren van diensten, zoals digitale strategie, reclame, sociale reclame, consultancy en data-analyse
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie
 • Het personaliseren van de website-ervaring
 • Het uitvoeren van management-analyses, audits en naleving van beleid en wetgeving
 • Het behandelen van klachten en gerelateerde onderzoeken

De geanonimiseerde data verkregen via analytische tools worden ingezet voor:

 • Het verbeteren van de website-ervaring
 • Analyse van gebruikerstrends en -gedrag

Bescherming van Persoonsgegevens

PaperDigits neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of misbruik.

Delen van Persoonsgegevens

Met Dienstverleners

Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met dienstverleners zoals hostingbedrijven, boekhoudsoftware, en marketing analytics tools, voor het faciliteren van de dienstverlening.

In Juridische Situaties

PaperDigits kan persoonsgegevens delen wanneer dit wettelijk vereist is of om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van PaperDigits of anderen te beschermen. Dit kan inclusief zijn in verband met juridische procedures, faillissement of zakelijke transacties zoals fusies of overnames.

Rechten van Betrokkenen

Gebruikers van de PaperDigits website hebben verschillende rechten onder de GDPR, waaronder:

 • Inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
 • Beperking van verwerking en overdraagbaarheid van gegevens
 • Bezwaar tegen verwerking

Bewaartermijn van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of zoals wettelijk vereist.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wijzigingen worden gecommuniceerd via de website van PaperDigits.

Contact en Uitoefening van Rechten

Voor vragen, klachten of het uitoefenen van rechten onder de GDPR, kunnen gebruikers contact opnemen met PaperDigits via info@paperdigits.nl of de Functionaris voor de Gegevensbescherming van PaperDigits.