Wij helpen Bol.com om duizenden partners te laten adverteren op hun platform

bol.com

Introductie

Sinds een aantal jaren biedt Bol.com de mogelijkheid om te adverteren op hun platform. Om hier succesvol in te zijn, is kennis van digitale marketing nodig. In het bijzonder zoekmachine marketing.

De start van de samenwerking tussen Bol.com en PaperDigits begon in 2019. Bol.com maakte de overstap naar een nieuw advertentieplatform genaamd Mabaya. Dit platform bood meer opties om adverteerders gerichter te kunnen laten adverteren. Sponsored Products ging van een geautomatiseerde naar een self-service marketing tool.

De mogelijkheid om meer geavanceerde targeting- en biedstrategieën te hanteren vroeg meer van de kennis van adverteerders over Performance Marketing. Om deze reden werd besloten om een servicemodel op te zetten met als doel adverteerders te helpen bij het succesvol inzetten van de tool.

70%

Performance increase

60k

Impressions

3

Years collaborating

Kennisniveau verhogen

In samenwerking met Bol.com hebben we ons gericht op het opleiden van beginnende adverteerders. Ons doel was om zoveel mogelijk verkooppartners en leveranciers succesvol te laten werken met Sponsored Products. Hierbij hebben we gekozen voor een gerichte aanpak waarbij we eerst onze aandacht richtten op de adverteerders met de grootste omzet, omdat deze partijen geïnteresseerd zijn in mogelijkheden om hun marktaandeel te vergroten en voldoende data hebben om een goede inschatting van de te verwachtte resultaten te geven.

Daarom hebben we diverse performance dashboards gemaakt en analyses gedaan om de waarde in euro’s te tonen. We hebben gebruik gemaakt van een CRM-systeem om geholpen adverteerders in kaart te brengen, uren bij te houden, achtergrondinformatie te loggen en taken en werkzaamheden in te plannen. We hielden precies bij wanneer we gesprekken voerden met adverteerders en wat we bespraken. Op deze manier konden we de Sponsored Products spend per adverteerder voor en na onze hulp inzichtelijk maken. Deze data per adverteerder koppelde we aan de resultaten van Sponsored Products. Zo konden we snel zie wie we moesten helpen.

Tot slot

Dit alles combineerden we met kwalitatieve informatie over adverteerders.

Bijvoorbeeld het kennisniveau, commitment, voorraad, etc. Zo zorgde we dat we altijd de juiste adverteerder, met een relevant advies op het juiste moment konden helpen. Een mooi voorbeeld van gepersonaliseerde service op schaal.

Een van de trainingsmodules die we samen met Bol.com hebben ontwikkeld

Daarom besloten we om samen met Bol.com onze kennis en expertises te delen via webinars. Deze zijn inmiddels duizenden keer bekeken. Ook hebben we gezamelijk trainingsmodules ontwikkelt. Deze zijn inmiddels voor de niveaus Basic en Avanced. Mooie handvatten voor beginnende adverteerders om Sponsored Products succesvol in te zetten.